А.1.5.58. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КОМИРИЋ КОМИРИЋ
(1944-1955), 1944-1955.

Народни одбор општине Комирић формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Комирић са седиштем у Комирићу. Био је у оквиру Среза рађевског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Комирић. Законом о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Комирић прешао је у оквир Среза подгорског и потпао под надлежност Среског народног одбора у Осечини. Обухватао је и територију укинутог Месног народног одбора Коњуша.

Априла 1952. године, Комирић је формиран као Народни одбор општине Комирић и није мењао припадност срезу. Територија општине остала је непромењена.

Општина Комирић укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Осечина срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Осечина два пута, записницима бр. 01-530/1, од 22. новембра 1968. и бр. 303/1, од 23. маја 1975. године (Књига пријема бр. 150 и 247).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1978. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944-1955, 16 књига и 6 кутија списа (1 м).

Књиге 1945-1955:

-        записници седница Народног одбора 1951-1955, 1 књ.

-        строго поверљиви и поверљиви деловодни протокол 1947-1949, 1 књ.

-        деловодни протоколи 1946-1955, 12 књ.

-        дневник наплата државне порезе и окружног приреза 1945-1946, 1 књ.

-        дневник примања и издавања 1946-1948, 1 књ.

Списи 1944-1955.

Грађа садржи: податке о раду одбора, одборских комисија и зборова бирача; извршавању наредби, расписа, обавештења од виших органа, среског одбора и Команде места у Крупњу; реорганизацији месног одбора, укидању месних народних судова 22. августа 1945, изборима за органе власти, спискове ратних заробљеника, месном самодоприносу, електрификацији села (1953), подизању шумског расадника, откупу пољопривредних производа, оправци путева, спровођењу Закона о пољопривредно-земљишном фонду, увођењу телефона, пошумљавању, расподели кукуруза сиромашним домаћинствима, сузбијању биљних штеточина, регистрацији запрежних возила, одржавању сточних вашара, регрутацији и предвојничкој обуци, одржавању течајева за описмењавање, персоналним питањима; раду сеоских библиотека; буџет и завршне рачуне, наплате пореза и платне спискове Месног одбора 1945-1949.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.