А.1.5.56. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КАДИНА ЛУКА КАДИНА ЛУКА
(1944-1955), 1944-1955.

Народни одбор општине Кадина Лука формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Кадина Лука са седиштем у Кадиној Луци. Био је у оквиру Среза колубарског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима променио је назив у Месни народни одбор Кадина Лука. Законом о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Кадина Лука је прешао у оквир новоформираног Среза љишког и потпао под надлежност Среског народног одбора у Љигу. Поред Кадине Луке, територија месног одбора покривала је и село Палежницу.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Кадина Лука и није мењао припадност срезу. Обухватао је Кадину Луку и Палежницу.

Општина Кадина Лука укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Љиг срез Лазаревац.

Фонд је преузет од СО Љиг, записником бр. 02-2581/4, од 13. септембра 1967. године (Књига пријема бр. 88).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1980. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944-1955, 29 књига и 3 кутије списа (1 м).

Књиге 1946-1955:

-        записници Месног народног одбора 1947-1951, 1 књ.

-        записници Народног одбора општине и збора бирача 1951-1955, 1 књ.

-        строго поверљиви деловодни протоколи 1948-1949, 3 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1949-1950, 3 књ.

-        деловодни протоколи 1946-1955, 18 књ.

-        дневници примања и и издавања 1948-1951, 1954-1955, 2 књ.

-        партијалник прихода 1950-1951, 1 књ.

Списи 1944-1955.

Грађа садржи: податке о раду Народног одбора и зборова бирача, избору одбора и одборника, реорганизацији општина (1955), откупу пољопривредних производа, обавезном откупу крупне и ситне стоке, сетвеним плановима, жетви, вршидби, електрификацији села (1953), месном самодоприносу, поправци локалних путева, изградњи задружног дома и зграде Основне школе у Палежници, раду земљорадничке задруге, оснивању предузећа Чардак пешчар, социјалном старању, кажњавању лењиваца и бекрија, чишћењу и уништавању губара, ушура од воденица; буџет, завршне рачуне, наплате пореза и платне спискове запослених у Народном одбору и Основној школи у Кадиној Луци.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.