А.1.5.55. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЈАБУЧЈЕ ЈАБУЧЈЕ
(1944-1955), 1944-1955.

Народни одбор општине Јабучје формиран је, 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор Јабучје са седиштем у Јабучју. Био је у оквиру Среза тамнавског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Јабучје, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Јабучје је остао у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Убу.

Априла 1952. године, на основу Општег закона о народним одборима, формиран је, као Народни одбор општине Јабучје, у оквиру Среза тамнавског.

Општина Јабучје укинута је Законом од јула 1955. године, а његове надлежности и територију преузела је општина Лајковац у срезу Лазаревац.

Фонд је преузет од Скупштине општине Лајковац, записником бр. 507/1, од 4. децембра 1970. године (Књига пријема бр. 64).

Фонд је у целини сачуван. Сређен је по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944-1955, 115 књига и 19 кутија списа (4,85 м).

Књиге 1945-1955:

-        записници седница Народног одбора 1947-1954, 2 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1945-1955, 10 књ.

-        деловодни протоколи 1945-1955, 66 књ.

-        деловодни протоколи ПАЗ-а 1949-1950, 2 књ.

-        матични деловодни протокол 1950, 1 књ.

-        деловодни протокол комисије за упис народног зајма 1948, 1 књ.

-        финансијске књиге 1946-1952, 10 књ.

-        буџетска књига 1955, 1 књ.

-        пореске књиге 1945-1949, 1955, 11 књ.

-        бирачки спискови и азбучни именик 1948-1953, 3 књ.

-        књига месног самодоприноса 1953-1954, 1 књ.

-        књига лекова ратних војних инвалида 1947, 1 књ.

-        остале књиге (испоруке жита, спискови пописа стоке и др.) 1950-1953, 6 књ.

Списи 1944-1955.

Грађа садржи: податке о раду и надлежности Народног одбора; извршењу наредби, упутства и расписе виших органа (Команде места и среског одбора); образовању разних комисија; конфискацији; лицима стрељаним од стране окупатора (списак), погинулим и несталим у ЈА, ратним војним инвалидима, привредној саботажи, експропријацији, гробовима палих совјетских војника, имовини страних држављана и сарадника окупатора; откупу житарица, меса и вуне; плану сетве, изградњи задружног дома и основне школе, месном самодоприносу, упису народног зајма (1950), колонизацији, слању бирачких спискова, поправци и градњи путева, радној снази за привреду, трајној и привременој социјалној помоћи, мобилизацији, избеглицима, деци палих бораца, нумерацији кућа, занатским радњама; наплате пореза и платне спискове Народног одбора и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.