А.1.5.54. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ИВАНОВЦИ ИВАНОВЦИ
(1944-1955), 1945-1955.

Народни одбор општине Ивановци формиран је, 1. октобра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Ивановци са седиштем у Ивановцима. Био је у оквиру Среза качерског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Ивановци. Законом о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Ивановци прелазе у оквир новоформираног Среза љишког и потпадају под надлежност Среског народног одбора у Љигу.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Ивановци и није мењао припадност срезу. Поред Ивановаца, општина је обухватала и територију укинутих месних народних одбора Пољанице и Козељ.

Општина Ивановци укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Љиг, а Пољанице и Козељ општини Белановица срез Лазаревац.

Фонд је преузет од Скупштине општине Љиг, записником бр. 02-2581/4, од 13. септембра 1967. године (Књига пријема бр. 75).

Фонд је непотпун. Сређен је, 1971. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима, тематски и по хронологији. Обрађен је и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1955, 50 књига и 7 кутија списа (2,20 м).

Књиге 1945-1955:

-        записници седница Народног одбора 1945-1950, 1 књ.

-        строго поверљиви и поверљиви деловодни протокол 1950-1951, 1 књ.

-        поверљиви (војни) деловодни протокол 1948, 1 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1949-1951, 2 књ.

-        деловодни протоколи 1949-1955, 10 књ.

-        матични деловодни протокол 1950-1951, 1 књ.

-        регистар лица која примају инвалиду 1955, 1 књ.

-        дневници примања и издавања 1947-1955, 8 књ.

-        партијалник расхода 1952, 1 књ.

-        буџетска књига 1955, 1 књ.

-        извод за наплату државног, дуговног и текућег пореза 1945, 1946, 1949, 1954, 3 књ.

-        дневници наплате пореза на доходак од пољопривреде и самосталних занимања 1950, 1953, 1954, 14 књ.

-        дневници благајне основних школа (Ивановци, Пољанице, Козељ) 1951-1953, 5 књ.

-        поседовни листови општине Ивановци, 1 књ.

Списи 1945-1955.

Грађа садржи: податке о раду Народног одбора и зборова бирача; реорганизацији одбора 1952. и 1955. године; извршавању наредби, упутстава и расписа виших органа и СНО Љиг; откупу пољопривредних производа, засејаним површинама, завођењу самодоприноса, комуналној изградњи, подизању задружног дома, експропријацији земљишта, члановима радне задруге (списак), занатлијама, пошумљавању, уништавању биљних штеточина, ликвидацији коза, регрутацији, предвојничкој обуци, формирању и раду јединица ПАЗ-а, појави пегавог тифуса, додели социјалне помоћи, изградњи школе у Пољаницама, лечењу инвалида, поправци путева, последицама од слабијег земљотреса (1955); наплате пореза и платне спискове службеника одбора.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.