А.1.5.76. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГОРЊА ТОПЛИЦА РАКАРИ
(1944-1955), 1944-1955.

Народни одбор општине Горња Топлица формиран је, октобра 1944. године, као Народноослободилачки одбор са седиштем у Ракарима. Био је у оквиру Среза колубарског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Ракари, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, прелази у оквир новоформираног Среза љишког и потпао под надлежност Среског народног одбора у Љигу. Територија му је обухватала насељена места: Берковац, Гуњице, Попадић и Ракаре. Октобра 1949. године, насељено место Попадић издвојено је из састава МНО Ракари, и формиран је посебан МНО са седиштем у Попадићу.

Априла 1952. године, формиран је Народни одбор општине Горња Топлица са седиштем у Ракарима и није мењао припадност срезу. Територија општине обухватала је: Берковац, Гуњице, Попадић, Ракаре и Струганик.

Општина Горња Топлица укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Мионица срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Мионица, 1968. године (Књига пријема бр. 163).

Фонд је непотпун. Сређен је, 1972. године, по принципу слободне провенијенције по деловодним бројевима и тематски. Обрађен је и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944-1955, 39 књига и 2 кутије списа (1 м).

Књиге 1944-1955:

-        записници седница НО, пленума и зборова бирача 1951-1955, 1 књ.

-        деловодни протоколи 1944-1955, 35 књ.

-        поверљиви деловодни протокол 1949, 1 књ.

-        дневник благајне 1954-1955, 2 књ.

Списи 1947-1955.

Грађа садржи: податке о раду и надлежности Народног одбора, извршењу наредби, упутстава и расписа виших органа власти; записнике зборова бирача; податке о изборним јединицама, спровођењу избора и одборницима, конфискацији имовине; молбе и жалбе грађана; откуп ракије, житарице, сечи и продаји дрва; прегледе приноса воћа и других усева, узимању ушура од воденица; податке о поправци и изградњи путева, изградњи задружног дома, месном самодоприносу; рад комисија за: попис стоке и живине, процену стамбених зграда, поправку сушара за шљиве и др.; спискове: власника казана за ракију, занатлија, деце за вакцинацију, пореских обвезника, доделе социјалне помоћи ратним војним инвалидима; податке о организовању аналфабетских течајева и курсева за унапређење пољопривреде, заштити биља од губара и пламењаче, ликвидацији предузећа, отварању занатских радњи, катастру зграда, слепим лицима, заштити архивалија, војним обвезницима, материјално-финансијском пословању одбора (наплате пореза и доприноса); буџет и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.