А.1.5.42. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГОРЊА ГРАБОВИЦА ГОРЊА ГРАБОВИЦА
(1944-1955), 1946-1956.

Народни одбор општине Горња Грабовица формиран је, крајем септембра 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор Горња Грабовица са седиштем у Горњој Грабовици. Био је у оквиру Среза ваљевског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Горња Грабовица.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Горња Грабовица и остаје у оквиру истог среза. Територија му је обухватала насељена места: Горњу Грабовицу, Рађево Село и Горњу Забрдицу.

Општина Горња Грабовица укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена народним одборима општина Ваљево (Горња Грабовица и Рађево Село) и Бранковина (Горња Забрдица) обе у оквиру среза Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Ваљево, 1967. године (Књига пријема бр. 405).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, 1994. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1956, 5 књига и 1 кутија списа (0,25 м).

Књиге 1946-1956:

-        поверљиви деловодни протокол 1950-1955, 1 књ.

-        деловодни протокол 1951-1952, 1 књ.

-        дневници наплаћеног самодоприноса 1952-1954, 2 књ.

-        матична књига венчаних 1946-1956, 1 књ.

Списи 1952-1955.

Грађа садржи: завршне рачуне Народног одбора, платне спискове службеника Народног одбора и укинутог Месног народног одбора Рађево Село, евиденције о наплати месног самодоприноса.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол.