А.1.5.52. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДУЧИЋ ДУЧИЋ
(1944-1955), 1947-1956.

Народни одбор општине Дучић формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Дучић са седиштем у Дучићу. Био је у оквиру Среза колубарског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Дучић, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Дучић прешао је у оквир новоформираног Среза љишког и потпао под надлежност Среског народног одбора у Љигу. Поред Дучића, територија МНО обухватала је и село Тодорин До.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Дучић и није мењао припадност срезу. Територија општине није проширивана.

Општина Дучић укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Мионица срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Мионица, 1968. године (Књига пријема бр. 169).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1979. године, тематски и хронолошки. Обрађен је и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947-1956, 11 књига и 1 кутија списа (0,40 м).

Књиге 1947-1956:

-        записници Народног одбора 1947-1949, 1 књ.

-        записници Извршног одбора, пленума и зборова бирача 1951-1955, 1 књ.

-        поверљиви деловодни протокол 1951-1953, 1 књ.

-        деловодни протоколи 1951-1955, 5 књ.

-        књига задужења и раздужења пореза на наслеђе и поклоне 1948-1955, 1 књ.

-        дневници наплата свих врста пореза и других прихода 1954-1956, 2 књ.

Списи 1948-1955.

Грађа садржи: податке о раду одбора, зборова бирача и одборских комисија; реорганизацији одбора 1947. и 1952. године; обавезном откупу пољопривредних производа, откупу меса, кромпира, пасуља црног лука, вуне и др.; распореду ушура од воденица и ујма од вршалица, занатлијама и занатским радњама, ратним војним инвалидима (спискови), месном самодоприносу, изградњи задружног дома, поправци путева (Дучић Словац), електрификацији школе и општинске зграде, спровођењу предвојничке обуке, расподели кукуруза социјално угроженим лицима, вођењу матичних књига, именовању школских одбора, предаји архивске грађе Општини Мионица; персонална документа; буџет и завршне рачуне, наплате пореза и платне спискове службеника одбора.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.