А.1.5.50. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДРАГОЉ ДРАГОЉ
(1944-1955), 1947-1955.

Народни одбор општине Драгољ формиран је, 4. октобра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Драгољ са седиштем у Драгољу. Био је у оквиру Среза качерског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Драгољ, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Драгољ прешао је у оквир новоформираног Среза љишког и потпао под надлежност Среског народног одбора у Љигу.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Драгољ и није мењао припадност срезу.

Општина Драгољ укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена је општини Белановица срез Лазаревац.

Фонд је преузет од Скупштине општине Љиг, записником бр. 02-2581/4, од 13. септембра 1967 (Књига пријема бр. 95).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је, 1972. године, тематски и хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947-1955, 4 књиге и 1 кутија списа (0,20 м).

Књиге 1947-1948, 1953-1954:

-        распоред пореза на доходак и промет од самосталних занатлија 1954, 1 књ.

-        дневник примања и издавања 1947-1948, 1 књ.

-        распоред пореза доходак и промет од самосталних занимања 1953, 1 књ.

-        књига кажњених 1953, 1 књ.

Списи 1947-1955.

Грађа садржи: податке о кажњеним лицима; приходима и расходима Народног одбора, распореду пореза на доходак и промет од самосталних занимања; наплати пореза; буџет, завршни рачун и др.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.