А.1.5.49. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДРАГОДОЛ ДРАГОДОЛ
(1944-1955), 1946-1956.

Народни одбор општине Драгодол формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Драгодол са седиштем у Драгодолу. Био је у оквиру Среза азбуковачког. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Драгодол, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Драгодол прешао је у оквир Среза подгорског и потпао под надлежност Среског народног одбора у Осечини.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Драгодол и није мењао припадност срезу.

Општина Драгодол укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Пецка срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Осечина, записником бр. 02-530/1, од 22. новембра 1968. године (Књига пријема бр. 151).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1973. године, тематски и по хронологији. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1956, 22 књиге и 1 кутија списа (0,60 м).

Књиге 1947-1956:

-        записници седница МНО и зборова бирача 1947-1950, 1 књ.

-        деловодни протоколи 1949-1955, 6 књ.

-        партијалници расхода 1950-1955, 2 књ.

-        дневник примања и издавања 1950-1955, 1 књ.

-        буџетска књига 1950, 1 књ.

-        пореске књиге (распоред пореза, порески обвезници, дневник наплате пореза на земљарину и др.) 1950-1956, 5 књ.

-        месни самодопринос (дневник, партијалник, списак лица која су дала самодопринос) 1952-1954, 3 књ.

-        дневник набавки материјала 1951-1953, 1 књ.

-        дневник примања готовог новца на молбе и издата уверења 1953-1954, 1 књ.

-        попис стоке 1951, 1 књ.

Списи 1946-1955.

Грађа садржи: податке о раду одбора, зборова бирача и одборских комисија, реорганизацији одбора 1947. и 1952. године; обавезном откупу белих житарица, пасуља, меса, вуне, зоби и др.; засејаним површинама, расподели семенске пшенице сиромашним земљорадницима, подизању шумског расадника, гарантованом снабдевању, расподели пшенице и кукуруза за исхрану сиромашних породица, коришћењу општинске шуме, чишћењу и уништавању губара, раду аналфабетског течаја, додели социјалној помоћи породицама палих бораца и социјално угроженим лицима, увођењу месног самодоприноса, изградњи задружног дома, поправци путева и прелаза на рекама, ангажовању радне снаге за предузећа, одласку омладинаца на радне акције (ауто-пут Београд Загреб, 1948. и др.); процени штете од елементарних непогода; народном зајму 1948; буџет, завршне рачуне, наплате пореза и платне спискове 1949-1955.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.