А.1.5.48. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДРАГИЈЕВИЦА ДРАГИЈЕВИЦА
(1944-1955), 1945-1955.

Народни одбор општине Драгијевица формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Драгијевица са седиштем у Драгијевици. Био је у оквиру Среза подгорског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Драгијевица, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Драгијевица је остао у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Осечини. Територија му је обухватала насељено место Драгијевицу.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор Драгијевица и не мења припадност срезу.

Општина Драгијевица укинута је Законом, од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра исте године, припојена Народном одбору општине Осечина срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Осечина, записником бр. 02-530/1, од 22. новембра 1968. године (Књига пријема бр. 149).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1980. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски. Обрађен је и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1955, 17 књига и 7 кутија списа (1,25 м).

Књиге 1945-1955:

-        записници са седница одбора 1946-1948, 1951-1955, 2 књ.

-        строго поверљиви и поверљиви деловодни протоколи 1948-1951, 2 књ.

-        деловодни протоколи 1945-1955, 13 књ.

Списи 1945-1955.

Грађа садржи: податке о раду Народног одбора и зборова бирача; извршењу расписа, упутстава и наредби среског одбора, војног одсека и одсека унутрашњих послова; вођењу матичних књига и књига држављања, регрутацији, погинулим борцима НОР-а, учесницима у непријатељским формацијама (тзв. народни непријатељи), спровођењу конфискације, аграрне реформе и експропријације; увођењу месног самодоприноса, поправци путева, изградњи основне школе, оснивању шумског расадника, плановима откупа пољопривредних производа, занатским радњама, последицама суше (1952), промени назива улица и нумерацији кућа и насељеним местима; буџет, друштвени план (1953), наплате пореза и платне спискове службеника Народног одбора и основне школе.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.