А.1.5.51. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДРАЧИЋ ДРАЧИЋ
(1944-1959), 1950-1959.

Народни одбор општине Драчић формиран је, крајем септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Драчић са седиштем у Драчићу. Био је у оквиру Среза ваљевског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Драчић, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Драчић је остао у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Ваљеву. Територија му је обухватала насељена места: Драчић, Зарубе, Ковачице, Пријездић и Равње.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Драчић и није мењао припадност срезу. Територија општине покривала је седам насељених места: Белић, Бранговић, Драчић, Зарубе, Ковачице, Пријездић и Равње.

На основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србије од јула 1955, постојећа територија општине Драчић, у оквиру Среза Ваљево, проширена је за још два насељена места, Бачевци (укинута општина) и Жабари.

Општина Драчић укинута је, 1959. године, на основу Закона о подручјима општина и срезова у НР Србији. Њену територију и надлежност преузео је Народни одбор општине Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Ваљево, 1967. године (Књига пријема бр. 274).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1979. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима, тематски и хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1950-1959, 10 књига и 2 кутије списа (0,50 м).

Књиге 1950-1959:

-        записници седница НОО, Извршног одбора и пленума 1950-1956, 3 књ.

-        записници савета за просвету, народно здравље, социјалну политику и социјално старање и радне односе 1955-1959, 2 књ.

-        записници савета за привреду и општу управу 1956-1959, 2 књ.

-        буџетске књиге 1955-1957, 3 књ.

Списи 1952-1959.

Грађа садржи: записнике Народног одбора, савета и комисија; извештаје о раду Месног одбора, Народног одбора и зборова бирача; привредне планове и извештаје инспекцијских органа; записнике и извештаје Општинске организације Савеза бораца у Драчићу; завршне рачуне земљорадничке задруге и пољопривредног добра и друго.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.