А.1.5.46. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОЊИ БАЊАНИ ДОЊИ БАЊАНИ
(1944-1955), 1945-1955.

Народни одбор општине Доњи Бањани формиран је, 4. октобра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Доњи Бањани. Био је у оквиру Среза качерског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Доњи Бањани, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Доњи Бањани прелази у оквир новоформираног Среза љишког и потпада под надлежност Среског народног одбора у Љигу. Територија му је обухватала насељена места: Доњи Бањани, Дићи и Лалинци.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Доњи Бањани. Територија му је проширена припајањем укинутог МНО Штавица. Остао је у оквиру Среза љишког.

Општина Доњи Бањани укинута је Законом од јула 1955. године. Од 1. септембра 1955. године, територија општине са насељима: Доњи Бањани и Дићи припојена је општини Љиг срез Лазаревац, а насеља Штавица и Лалинци, припојени су Срезу чачанском.

Фонд је преузет од Скупштине општине Љиг, у два наврата, 13. септембра 1967, записником бр. 02-2581/4, и 14. септембра 1973, записником бр. 622/1 (Књига пријема бр. 84 и 238).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1988. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски. Обрађен је и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1955, 28 књига и 4 кутије списа (1,20 м).

Књиге 1946-1955:

-        записници седница Одбора и зборова бирача 1951-1955, 1 књ.

-        строго поверљиви деловодни протоколи 1950-1951, 1 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1950-1952, 1 књ.

-        деловодни протоколи 1948-1955, 11 књ.

-        финансијске књиге (дневници касе, дневници примања и издавања, партијалници и др.) 1946-1952, 1954, 6 књ.

-        пореске књиге (дневници, главна књига задужења, распореди, завршни рачун) 1950-1955, 7 књ.

-        списак попис земљишта по домаћинствима (без године), 1 књ.

Списи 1945, 1948-1955.

Грађа садржи: податке о раду и надлежности одбора, реорганизацији одбора 1952. и 1955. године; извршењу наредби, упутстава и расписа среског одбора, избору и раду одборских комисија, обавезном откупу пољопривредних производа, откупу житарица, стоке, млека, сувих шљива, пасуља и др.; експропријацији земљишта, пошумљавању, власницима воденица поточара (списак); занатлијама и занатским радњама (спискови); стварању земљишног фонда СРЗ Првоборац, нумерацији улица и кућа, попису становништва, породицама палих бораца; ратним војним и породичним инвалидима; пореским обвезницима (списак); регрутацији и предвојничкој обуци; организовању дечјег летовалишта у Дићима; логоровању деце; раду књижнице и читаонице; заштити архиве; подизању задружног дома; електрификацији; додели помоћи социјално угроженим лицима (списак); организовању курсева и течајева за описмењавање и др.; увођењу и наплати месног самодоприноса; поправци путева; персонална документа; наплате пореза и платне спискове службеника Народног одбора.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.