А.1.5.47. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОЊА ТОПЛИЦА ДОЊИ МУШИЋ
(1944-1955), 1945-1955.

Народни одбор општине Доња Топлица формиран је, 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор Доња Топлица. Био је у оквиру Среза колубарског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Доња Топлица.

Законом о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, мења назив у Месни народни одбор Доњи Мушић и прелази у оквир новоформираног Среза љишког и у надлежност Среског народног одбора у Љигу. Територија му је обухватала насељена места: Вртиглав, Велико Мариште, Маљевић, Доњи Мушић и Наномир.

Исте године, 1947, по Закону о изменама и допунама Закона о административно-територијалној подели НР Србије од јула месеца, МНО Доњи Мушић прелази у оквир Среза ваљевског, изузев насеља Велико Мариште, које се укључује у састав МНО-а Горњи Мушић.

Од 1950. године, МНО Доњи Мушић издваја се из Среза ваљевског и улази у састав новоформираног Среза мионичког.

Априла 1952. године, мења назив у Народни одбор општине Доња Топлица са седиштем у Доњем Мушићу и поново прелази у оквир и надлежност Среза ваљевског. Територија општине обухватала је је шест насељених места: Велико Мариште, Вртиглав, Доњи Мушић, Наномир, Маљевић и Доњу Топлицу.

Општина Доња Топлица укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра исте године, припојена општини Мионица срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Мионица, 1968. године (Књига пријема бр. 162).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1972. године, тематски и хронолошки. Обрађен је и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1955, 9 књига и 2 кутије списа (0,4 м).

Књиге 1947-1955:

-        записници седница Народног одбора 1947-1955, 2 књ.

-        деловодни протоколи 1952-1955, 3 књ.

-        финансијске књиге (прихода и расхода, дневник примања и издавања) 1951-1952, 1954, 3 књ.

-        дневник наплате месног самодоприноса 1952-1955, 1 књ.

Списи 1945-1955.

Грађа садржи: податке о раду и надлежности Народног одбора и савета, извршењу наредби, упутстава и расписа виших органа власти; раду збора бирача; откупу пољопривредних производа, пшенице, стоке, вуне, и др.; ПЗФ-у и давању земљишта на коришћење, поправци и изградњи путева, електрификацији, изградњи задружног дома, месном самодоприносу, раду комисије за попис стоке и живине, воћака, вина и ракије, казана за печење ракије, воденица поточара и њихових власника; спискове ратних војних инвалида и жртва фашистичког терора, деце палих бораца, занатлија, музичара, деце за вакцинацију; податке о додели социјалне помоћи, утврђивању приноса (статистика), организовању предвојничке обуке за омладинце, курсевима, броју одборника, пореских обвезника, отварању библиотеке и читаонице; поправци школске зграде и школског дворишта; предузимању мера за заштиту воћњака од дудовице и животиња од заразних болести; материјално-финансијском пословању Народног одбора; буџет, завршне рачуне и платне спискове.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.