А.1.5.45. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОЊА ГРАБОВИЦА ДОЊА ГРАБОВИЦА
(1944-1955), 1949-1955.

Народни одбор општине Доња Грабивица формиран је, крајем 1944. године, као Месни народни ослободилачки одбор Доња Грабовица са седиштем у Доњој Грабовици. Био је у оквиру Среза ваљевског. Законом о админисртративно-територијалној подели НР Србије, од 28. јануара 1950. године, у саставу МНО налазе се села Доња Грабовица, Јасеница и Горић. Законом о подели територије НР Србије на општине срезове и градове формиран је Народни одбор општине Доња Грабовица са седиштем у Доњој Грабовици са истом територијалном надлежности. Укинут је, 1955. године, на основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији. Његове надлежности и територија прешли су у Народни одбор општине Ваљево.

Фонд је издвојен из збирке Вариа, 1997. године (Књига пријема бр. 464).

Фонд је фрагментарно сачуван. Обрађен је и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1949-1955, 1 кутија списа (0,10 м).

Списи 1949-1955.

Грађа садржи: записнике седница Извршног одбора, седница зборова бирача и зборова масовних организација; буџетске планове и буџет за 1955. годину.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.