А.1.5.44. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОКМИР ДОКМИР
(1944-1955), 1946-1955.

Народни одбор општине Докмир формиран је, октобра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Докмир са седиштем у Докмиру. Био је у оквиру Среза тамнавског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Докмир, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Докмир је остао у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Убу. Територија МНО-а обухватала је насељена места: Докмир, Слатину, Кршну Главу и Чучуге.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине и није мењао припадност срезу. Поред Докмира, општина је обухватала и Чучуге.

Општина Докмир укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Памбуковица срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Уб, 1967. године, заједно са архивском грађом НОО Памбуковица (Књига пријема бр. 283/1).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1978. године, тематски и хронолошки. Обрађен је и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1955, 4 књиге и 1 кутија списа (0,20 м).

Књиге 1948-1951, 1954-1955:

-        записник седница одбора 1954-1955, 1 књ.

-        дневници примања и издавања 1948-1951, 1955, 2 књ.

-        дневник наплате пореза од пољопривреде 1954-1955, 1 књ.

Списи 1946-1955.

Грађа садржи: податке о раду Народног одбора и зборова бирача, избору одборника; извршење наредби, упутства и расписе Среског одбора Уб, војног одсека и одељења унутрашњих послова; планове откупа пољопривредних производа; податке о сетви, жетви, вршидби, акцијама на сузбијању штеточина, губара и дудовца, социјално-здравственом старању, додели помоћи социјално угроженим лицима, корисницима социјалне помоћи, формирању и раду јединица ПАЗ-а, заштити комуналних објеката, увођењу месног самодоприноса, поправци ћуприја и локалних путева (Уб Пресаде и мост на реци Докмирици), припремама и раду на подизању школе у Чучугама, занатским радњама, деци палих бораца; завршне рачуне, буџете, наплате пореза и платне спискове службеника одбора.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.