А.1.5.53. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЂУРЂЕВАЦ ЂУРЂЕВАЦ
(1944-1955), 1945-1955.

Народни одбор општине Ђурђевац формиран је, крајем септембра 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор Ђурђевац са седиштем у Ђурђевцу. Био је у оквиру Среза колубарског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Ђурђевац. Законом о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Ђурђевац је прешао у оквир Среза ваљевског и потпао под надлежност Среског народног одбора у Ваљеву. Територија му је обухватала насељена места: Ђурђевац, Клашнић и Шушеоку. Формирањем Среза мионичког, по Закону о административно-територијалној подели НР Србије од фебруара 1950. године, Ђурђевац прелази у оквир овога среза.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Ђурђевац и поново прелази у оквир и надлежност Среза ваљевског. Територија општине није проширивана.

Општина Ђурђевац укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Мионица (Ђурђевац) и општини Дивци (Клашнић и Шушеока) обе у у оквиру Среза ваљевског.

Фонд је преузет од Скупштине општине Мионица, 1967. године (Књига пријема бр. 167).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1987. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима, тематски и хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1955, 29 књига и 2 кутије списа (0,80 м).

Књиге 1945-1955:

-        записници Народног одбора, Извршног одбора, пленума, савета и комисија 1945-1953, 7 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1951-1955, 2 књ.

-        деловодни протоколи 1951-1955, 6 књ.

-        матични деловодни протоколи 1952-1955, 2 књ.

-        пореске књиге 1947-1955, 8 књ.

-        финансијске књиге (дневник примања и издавања и партијалник прихода) 1948-1952, 2 књ.

-        дневници месног самодоприноса 1951-1953, 2 књ.

Списи 1945, 1948-1955.

Грађа садржи: податке о раду Народног одбора, збора бирача и одборских комисија, аграрној реформи и конфискацији имовине осуђених лица; извршењу наредби, расписа и обавештења среских одбора о обавезном откупу пољопривредних производа; засејаним сетвеним површинама, попису стоке, месном самодоприносу, поправци путева; спискове занатлија и занатских радњи, власника воденица, деце палих бораца и инвалидима, бораца НОР-а и жртва фашистичког терора; податке о додели социјалне помоћи, попису становништва, нумерацији кућа, предвојничкој обуци омладинаца на логоровању, чишћењу губара, регистрацији запрежних возила, разрезу и исплати пореза, финансијском пословању одбора, персоналним питањима; буџет, завршне рачуне, платне спискове запослених у Народном одбору и Основној школи у Ђурђевцу (1948-1955).

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.