А.1.5.43. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДИВЦИ ДИВЦИ
(1944-1959), 1955-1959.

Народни одбор општине Дивци формиран је, крајем септембра 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор Дивци са седиштем у Дивцима. Био је у оквиру Среза ваљевског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Дивци, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Дивци је остао у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Ваљеву. Територија му је обухватала насељена места Дивци и Кланицу.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Дивци и не мења припадност срезу. Територија општине није проширивана.

На основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији, од јула 1955. године, проширена је територија општине Дивци у оквиру Среза Ваљево и обухвата девет насељених места: Дивци, Веселиновац, Дупљај, Кланицу, Клашнић, Лозницу, Мрчић и Шушеоку.

Општина Дивци укинута је, 1959. године, на основу Закона о подручјима општина и срезова у НР Србији. Њена територија припојена је општини Ваљево, изузев насељених места Шушеоке и Клашнића, која прелазе у састав општине Мионица.

Фонд је преузет од Скупштине општине Ваљево, 1967. године (Књига пријема бр. 273).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је, 1994. године, по принципу слободне провенијенције, тематски и хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1955-1959, 1 књига и 2 кутије списа (0,25 м).

Књиге 1955-1957:

-        записници Савета за привреду и финансије 1955-1957, 1 књ.

Списи 1955-1959.

Грађа садржи: записнике седница Месног народног одбора, Општинског већа и Већа произвођача, Савета за привреду и финансије и одборничких комисија; завршне рачуне земљорадничких задруга и пореских органа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.