А.1.5.88. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЦВЕТАНОВАЦ ЦВЕТАНОВАЦ
(1944-1955), 1944-1955.

Народни одбор општине Цветановац формиран је, септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Цветановац са седиштем у Цветановацу. Био је у оквиру Среза колубарског (Мионица). Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Цветановац, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Цветановац прешао је у оквир новоформираног Среза љишког и потпао под надлежност Среског народног одбора у Љигу. Територија му је обухватала, поред Цветановца, сеоско насеље Бошњановић.

Априла 1952. године, Цветановац је формиран као Народни одбор општине Цветановац и није мењао припадност срезу. Територија општине обухватала је: Цветановац, Бошњановић и Милавац.

Општина Цветановац укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Љиг срез Лазаревац, а сеоско насеље Милавац припало је Срезу чачанском.

Фонд је преузет од Скупштине општине Љиг, записником бр. 02-2581/4, од 13. септембра 1967. године (Књига пријема бр. 78).

Фонд је непотпун. Сређен је, 1977. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944-1955, 18 књига и 5 кутија списа (0,90 м).

Књиге 1947-1955:

-        Записници седница Народног одбора, Извршног одбора, пленума и зборова бирача 1947-1955, 3 књ.

-        строго поверљиви деловодни протокол 1951, 1 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1950, 1954, 2 књ.

-        деловодни протоколи 1950-1955, 9 књ.

-        дневници наплате пореза 1947, 1950-1952, 2 књ.

-        распоред пореза на доходак од самосталних занимања паушалиста 1954, 1 књ.

Списи 1944-1955.

Грађа садржи: податке о раду одбора, Извршног одбора и зборова бирача; реорганизацији одбора 1952. и 1955. године; извршавању наредби, упутстава и расписа виших органа власти и Команде места у Мионици; обавезном откупу пољопривредних производа; раду откупних комисија; откупу стоке и вуне; мерама за очување сточног фонда, експропријацији непокретне имовине, регистрацији воденица поточара, занатлијама и занатским радњама, месном самодоприносу, поправци и изградњи путева, поправци школске зграде и изградњи задружног дома, комуналној изградњи, гарантованом снабдевању, додели новчане помоћи социјално угроженим лицима, обезбеђењу хране за становништво, личним и породичним инвалидима (списак), формирању одбора ПАЗ-а, регрутацији, попису становништва, чишћењу и уништавању губара, сетвеним плановима, персоналним питањима, разрезу пореза на доходак од пољопривреде, буџету и завршним рачунима, наплати пореза; и платне спискове службеника Народног одбора.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.