А.1.5.87. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЋЕЛИЈЕ ЋЕЛИЈЕ
(1944-1955), 1945-1955.

Народни одбор општине Ћелије формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Ћелије са седиштем у Ћелијама. Био је у оквиру Среза колубарског Округ београдски. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Ћелије, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Ћелије остао је у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Лазаревцу.

Априла 1952. године, Ћелије су формиране као Народни одбор општине Ћелије и нису мењале припадност срезу. Општина је обухватала насељена места Ћелије и Жупањац.

Општина Ћелије укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Лајковац, сеоско насеље Жупањац општини Лазаревац срез Лазаревац.

Фонд је преузет од Скупштине општине Лајковац, записником бр. 507/1, од 4. децембра 1970. године (Књига пријема бр. 60).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1955, 30 књига и 2 кутије списа (0,90 м).

Књиге 1945-1955:

-        записници Народног одбора 1951-1955, 1 књ.

-        строго поверљиви и поверљиви деловодни протоколи 1948-1955, 3 књ.

-        деловодни протоколи 1945-1947, 1949-1955, 10 књ.

-        књиге месног самодоприноса 1950-1955, 4 књ.

-        пореске књиге 1954-1955, 3 књ.

-        финансијске књиге 1946-1954, 6 књ.

-        бирачки спискови 1950-1957, 3 књ.

Списи 1948-1955.

Грађа садржи: податке о раду одбора и зборова бирача; избору одборника и реорганизацији одбора; обавезном откупу пољопривредних производа; откупу белих житарица, меса, стоке; спровођењу предвојничке обуке на логоровању сеоске омладине; регрутацији, описмењавању, корисницима сталне социјалне помоћи, расподели жита, социјално угроженим лицима, војним инвалидима, деци палих бораца, курсевима за здравствено просвећивање омладине, месном самодоприносу, електрификацији, поправци сеоских путева, изградњи зграде народног одбора, поправци зграде Основне школе, пошумљавању; уништавању биљних штеточина; појави заразних болести, приватним занатлијама, ушура од воденица, гарантованом снабдевању, сузбијању шпекулације, пореским обвезницима, лицима којима је одузето бирачко право, персоналним питањима, буџету и завршним рачунима, наплати пореза; и платне спискове запослених у Народном одбору и Основној школи у Ћелијама.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.