А.1.5.39. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БУКОВАЦ БУКОВАЦ
(1944-1955), 1949-1955.

Народни одбор општине Буковац формиран је, октобра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Буковац са седиштем у Буковцу. Био је у оквиру Среза колубарског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Буковац, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије од априла 1947. године, МНО прелази у оквир Среза ваљевског и потпада под надлежност Среског народног одбора у Ваљеву. Територија му је обухватала: Буковац, Голубац, Крчмар и Мратишић.

Априла 1952. године, Буковац је формиран као Народни одбор општине Буковац и није мењао припадност срезу.

Општина Буковац укинута Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Рајковић срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Мионица, 1968. године (Књига пријема бр. 165).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је, 1978. године, тематски и хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1949, 1951-1955, 4 књиге и 1 кутија списа (0,25 м).

Књиге 1949,1951-1955:

-        дневник исплате месног самодоприноса МНО Буковац 1949, 1 књ.

-        дневници наплате пореза 1951-1955, 3 књ.

Списи 1951-1955.

Грађа садржи: статистичке податке о попису становништва; евиденције о продатој и купљеној земљи, наплати пореза и месног самодоприноса; податке о попису стоке и засејаним површинама; спискове убележених (нумерисаних) кућа по селима и друго.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.