А.1.5.37. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БРГУЛЕ БРГУЛЕ
(1944-1955), 1947-1955.

Народни одбор општине Бргуле формиран је, октобра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Бргуле са седиштем у Бргулама. Био је у оквиру Среза тамнавског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Бргуле, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Бргуле, остао је у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Убу. Територија му је обухватала насељена места Бргуле и Лисо Поље.

Априла 1952. године, Бргуле су формиране као Народни одбор општине Бргуле и прелазе у оквир и надлежност Среза посавског у Обреновцу.

Општина Бргуле је укинута Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена народним одборима општина: Радљево (Бргуле) и Стублине (Лисо Поље) обе у оквиру среза Обреновац.

Фонд је преузет од Скупштине општине Уб, 1967. године (Књига пријема бр. 271).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1994. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947-1955, 21 књига и 4 кутије списа (1 м).

Књиге 1947-1955:

-        строго поверљиви деловодни протоколи 1947. и 1953, 2 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1947-1949, 1953, 4 књ.

-        деловодни протоколи 1947-1952, 1955, 10 књ.

-        партијалници прихода и расхода 1947-1952, 2 књ.

-        дневници примања и издавања 1947-1952, 2 књ.

-        главна књига месног самодоприноса 1950, 1 књ.

Списи 1947-1955.

Грађа садржи: записнике Народног одбора општине Бргуле (1948-1955), расписе виших органа, извештаје срезу спискове: палих бораца, мобилисаних и добровољних четника, занатлија и занатских радњи; одлуке о обавезним испорукама пољопривредних производа и увођењу месног самодоприноса, пореске пријаве и евиденције о наплати пореза, уверења и карактеристике о владању за време окупације, уредбе о откупу и упутства за издавање карата за гарантовано снабдевање, буџет (1949), завршни рачун (1948) и платне спискове службеника Народног одбора и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.