А.1.5.38. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БРЕЖЂЕ БРЕЖЂЕ
(1944-1955), 1945-1955.

Народни одбор општине Брежђе формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Брежђе са седиштем у Брежђу. Био је у оквиру Среза колубарског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Брежђе. Законом о административно-територијалној подели НР Србије од априла 1947. године Брежђе, као месни народни одбор, прелази у оквир Среза ваљевског и потпао под надлежност Среског народног одбора у Ваљеву. Поред Брежђа, територија месног одбора обухватала је и територију укинутог Месног народног одбора Горњи Лајковац.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Брежђе и није мењао припадност срезу. Територија општине није се мењала.

Општина Брежђе укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Мионица срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Мионица, без записника, 1968. године (Књига пријема бр. 164).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1989. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1955, 21 књига и 2 кутије списа (0,75 м).

Књиге 1945, 1947-1955:

-        записници седница месног и народног одбора 1951-1955, 1 књ.

-        поверљиви деловодни протокол 1948, 1 књ.

-        деловодни протоколи 1945, 1953-1957, 5 књ.

-        дневник примања и издавања 1947-1951, 1 књ.

-        партијалник расхода НОО 1952-1953, 2 књ.

-        дневник примања и издавања изградње задружног дома 1948-1949, 1 књ.

-        деловодни протокол градилишта задружног дома 1948, 1 књ.

-        дневници благајне 1952-1953, 2 књ.

-        дневник касе 1948-1950, 1 књ.

-        дневник наплате пореза на доходак 1949-1954, 1 књ.

-        завршни рачуни наплате пореза 1949-1953, 5 књ.

Списи 1945-1955.

Грађа садржи: податке о раду одбора, зборова бирача и одборских комисија и реорганизацији одбора; избору посланика за Уставотворну скупштину (1945); податке о: оснивању савета за народно здравље и социјално старање, одборских комисија и школског одбора, обавезној испоруци житарица, масти, вуне, дрвета за огрев, расподели жита сиромашним домаћинствима, додели семенског кромпира, пасуља и житарица сиромашним произвођачима за пролећну сетву, пошумљавању, ликвидацији коза, попису оваца, експропријацији земљишта, увођењу месног самодоприноса, поправци путева, изградњи задружног дома и моста на реци Манастирици, раду курсева за здравствено просвећивање женске омладине, занатлијама и занатским радњама; персонална документа; буџет и завршне рачуне; наплате пореза; платне спискове и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.