А.1.5.36. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БРАНКОВИНА БРАНКОВИНА
(1944-1959), 1944-1959.

Народни одбор општине Бранковина формиран је, септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Бранковина са седиштем у Бранковини. Био је у оквиру Среза ваљевског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Бранковина, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Бранковина остао је у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Ваљеву. У састав МНО Бранковина ушла су насељена места: Близоње, Бранковина и Козличић.

Од априла 1952. године, Бранковина је формирана као Народни одбор општине Бранковина и није мењала припадност срезу. Територија општине обухватала је насељена места: Бабину Луку, Близоње, Бранковину и Козличић.

На основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији, од јула 1955. године, проширена је територија општине Бранковина и у оквиру среза Ваљево обухватала насељена места: Бабину Луку, Близоње, Бранковину, Забрдицу, Јазовик, Јошеву, Котешицу, Кршну Главу и Рабас. Изменама и допунама овог закона, 1957. године, територија општине проширена на још: Голу Главу, Дружетић, Радушу и Слатину.

Општина Бранковина укинута је, 1959. године, по Закону о подручјима општина и срезова у НР Србији. Њена територија је припојена општини Ваљево, изузев насељених места: Кршне Главе, Радуше и Слатине, које прелазе у састав општине Уб, а насељено место Дружетић у оквир општине Коцељева.

Фонд је преузет од Скупштине општине Ваљево, 1967. године (Књига пријема бр. 270).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1979. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944-1946, 1948, 1952-1959, 6 књига и 10 кутија списа (1,20 м).

Књиге 1944-1946, 1948, 1957, 1959:

-        деловодни протоколи 1944-1946, 1948, 4 књ.

-        записник са седнице комисије за радни стаж 1959, 1 књ.

-        дневник примања и издавања 1957, 1 књ.

Списи 1952-1959.

Грађа садржи: записнике НО општине Бранковина, Општинског већа и Већа произвођача, Савета за привреду и финансије, Комисије за утврђивање радног и посебног стажа; буџет и друштвени план општине за 1957. и 1959, завршне рачуне за 1956. и 1958. годину и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.