А.1.5.35. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БЕЛАНОВИЦА БЕЛАНОВИЦА
(1944-1959), 1947-1959.

Народни одбор општине Белановица формиран је, 22. децембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Белановица са седиштем у Белановици. Био је у оквиру Среза качерског. На основу Општег закона о народним одборима 1946. године променио је назив у Месни народни одбор Белановица, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947, МНО Белановица прелази у оквир новоформираног љишког среза и потпада под надлежност Среског народног одбора у Љигу.

Априла 1952. године, Белановица је формирана као Народни одбор општине Белановица и није мењала припадност срезу. Територија општине обухватала је пет насељених места: Белановицу, Дрењину, Живковце, Калањевац и Шутце.

На основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији, од јула 1955. године, општина Белановица је прешла у оквир среза Лазаревац. Проширена територија обухватала је осам насељених места: Белановица, Драгољ, Живковци, Калањевац, Козељ, Пољанице, Трудељ и Шутци.

Према новој административно-територијалној подели општина Белановица прелази из укинутог среза Лазаревац у проширени срез Ваљево. Територија општине није се мењала.

Општина Белановица укинута је 1959. године на основу Закона о подручјима општина и срезова у НР Србији. Њена територија припојена је НО општине Љиг (Белановица, Живковци, Калањевци, Козељ, Пољанице и Шутци срез Ваљево) и НО општине Рудник (Драгољ и Трудељ срез Чачак).

Фонд је преузет од Скупштине општине Љиг, у два наврата, 13. септембра 1967, записником бр. 02-2581/4, и 14. септембра 1973. године, записником бр. 622/1 (Књига пријема бр. 90 и 237).

Фонд је непотпун. Сређен је, 1979. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947-1959, 39 књига и 18 кутија списа (2,80 м).

Књиге 1947-1959:

-        записници седница НО општине Белановица 1955-1957, 1 књ.

-        записници савета за привреду, просвету и културу, социјално старање и народно здравље 1955-1959, 8 књ.

-        регистри ПЗФ-а 1953-1958, 2 књ.

-        деловодни протоколи 1953-1959, 18 књ.

-        финансијске књиге (партијалници, дневници примања и издавања)
1947-1950, 1952-1954, 6 књ.

-        пореске књиге 1953. и 1958, 2 књ.

-        остале књиге (преглед заузећа, предаје аманета) 1955-1958, 2 књ.

Списи 1947-1959.

Грађа садржи: податке о раду и надлежности НО општине Белановица, извршења наредби, упутства и расписе виших органа власти; податке о одборницима, изборним јединицама и изборима, кадровима; рад савета, комисија и одсека; податке о национализацији, ПЗФ-у и заузећу земљишта; прекршаје и жалбе грађана; откуп вуне и меса; промет алкохола; податке о шумарској служби, заштити од штеточина (губара и кромпирове златице на биљу, а метиља и тракавице, код животиња); податке о гајењу коза, власницима воденица и вршалица, старатељству над појединим лицима, социјалној помоћи угроженим лицима и инвалидима, вакцинацији деце, школовању деце палих бораца НОР-а и жртава фашистичког терора, образовању одраслих кроз разне курсеве, аналфабетским течајевима, предвојничкој обуци, стању и оправци и изградњи путева, спровођењу месног самодоприноса, изградњи школа, Народном универзитету, сеоским читаоницама; податке о раду земљорадничких задруга и задружних домова, Дечјем дому у Белановици; податке о раду месних канцеларија; инфраструктури (водовод, електрификација); податке о изградњи ветеринарске станице, оснивању Комуналне банке, занатлијама, споменицима из НОБ-а, заштити споменика културе и природе; персонална акта; разрез и наплату пореза и доприноса, буџет и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.