А.1.5.34. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАТАЛАГЕ БАТАЛАГЕ
(1944-1955), 1945-1955.

Народни одбор општине Баталаге формиран је у октобру 1944. године, као Народноослободилачки одбор Баталаге са седиштем у Баталагама. Био је у оквиру Среза тамнавског. По Закону о административно-треиторијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, Баталаге су, као Месни народни одбор, остале у оквиру истог среза и потпале под надлежност Среског народног одбора у Убу. Априла 1952. године, Баталаге су формиране, као Народни одбор општине Баталаге и нису мењале припадност срезу. Територија општине је проширена припајањем укинутих месних народних одбора: Новаци, Брезовица и Зукве.

Општина Баталаге укинута је Законом о подручјима срезова и општина у НР Србији, од јула 1955. године, и њена територија је припојена општини Памбуковица срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Уб, 1967. године (Књига пријема бр. 269).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је, 1989. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1955, 4 књиге и 1 кутија списа (0,20 м).

Књиге 1948-1955:

-        дневник примања и издавања 1948-1952, 1 књ.

-        дневник наплате месног самодоприноса 1955-1955, 1 књ.

-        дневник пореза од катастарског прихода 1954, 1 књ.

-        евиденција пореза на наслеђе и поклоне 1954-1955, 1 књ.

Списи 1945-1955.

Грађа садржи: податке о раду НОО Баталаге, финансијском пословању, увођењу самодоприноса, акта о правним и бесправним занатлијама, спискове деце палих бораца и пореских обвезника, подаци о елементарним непогодама, персонална акта, наплате пореза на промет, буџет, приходе и расходе општине, платне спискове и друго.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.