А.1.5.33. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАЊАНИ БАЊАНИ
(1944-1959), 1944-1959.

Народни одбор општине Бањани формиран је у октобру 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор Бањани са седиштем у Бањанима. Био је у оквиру Среза тамнавског. На основу Општег закона о народним одборима 1946. године, променио је назив у Месни народни одбор Бањани, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947, МНО Бањани је остао у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Убу.

Априла 1952. године, Бањани су прерасли у Народни одбор општине Бањани и нису мењали припадност срезу. Територија општине обухватала је насељена места Калиновац и Бањане.

На основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији од јула 1955. године, општина Бањани прешла је у оквир среза Обреновац. Проширена територија општине обухватала је: Бањане, Брезовицу, Врело, Вукићевицу, Вукону, Калиновац, Кожуар и Туларе.

Према новој административно-територијалној подели, 1959, општина Бањани прелази из укинутог среза Обреновац у проширени срез Ваљево. Територија општине проширена је са још три насеља: Дрен, Орашац и Баталаге.

Општина Бањани укинута је 1959. године на основу Закона о подручјима општина и срезова у НР Србији. Њена територија је припојена Народном одбору општине Уб (Бањани, Брезовица, Врело, Вукона, Калиновац, Кожуар, и Тулари срез Ваљево); Народном одбору општине Обреновац (Дрен, Орашац, и Вукићевица Град Београд) и Народном одбору општине Коцељева (Баталаге срез Шабац).

Фонд је преузет од Скупштине општине Уб, 1967. године (Књига пријема бр. 268)

Фонд је делимично сачуван. Сређен је по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944-1959, 15 књига и 7 кутија списа (1,10 м).

Књиге 1944-1946, 1953-1959:

-        записници седница савета за просвету и културу, народно здравље и
социјално старање 1957-1959, 1 књ.

-        регистар уговора о учењу 1953-1959, 1 књ.

-        деловодни протоколи 1955-1959, 11 књ.

-        матична књига 1955-1959, 1 књ.

-        дневник касе 1944-1946, 1 књ.

Списи 1944-1959.

Грађа садржи: записнике савета, комисија и зборова бирача; расписе среског одбора и Завода за статистику; одлуке о завођењу месног самодоприноса, спровођењу поступка аграрне реформе и национализације, оснивању матичних основних школа на подручју НОО Бањани, спровођењу прописа виших органа; податке о привредном развоју, поправци путева, електрификацији, изградњи комуналних објеката, доградњи задружног дома у Бањанима, пољопривредној производњи; преписку; спискове корисника социјалне помоћи, деце палих бораца, инвалида, жртава фашистичког терора, занатлија и занатских радњи; решења комисија за пољопривредно земљишни фонд; решења о пријему и отказу на службу; уговоре о купопродаји некретнина; грађевинске дозволе; друштвени план НОО Бањани (1959); персонална документа; регулисање радног стажа; извештаје о наплати пореза; буџет одбора, платне спискове службеника народног одбора и Основне школе у Бањанима и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.