А.1.5.32. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЈАБЛАНИЦА БАЛИНОВИЋ
(1946-1955), 1947-1955.

Народни одбор општине Јабланица формиран је, почетком 1946. године, као Месни народни одбор Јабланица са седиштем у Јабланици. Био је у оквиру Среза ваљевског. Законом о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Јабланица је остао у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Ваљеву. Територија му је обухватала насељена места Балиновић и Пакље. Исте године, 10. јуна, донет је Закон о изменама у саставу подручја МНО-а, по којем се из састава МНО Јабланица, Среза ваљевског, изоставља Јабланица, јер као насељено место, не постоји. Седиште МНО Јабланица премешта се у Балиновић.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Јабланица са седиштем у Балиновићу. Обухватао је насељена места: Балиновић, Пакље, Ровни и Стубо.

Општина Јабланица укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена је новоформираној општини Тубравић срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Ваљево, 1967. године (Књига пријема бр. 275).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1980. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947-1955, 8 књига и 1 кутија списа (0,30 м).

Књиге 1947-1955:

-        записници седница Народног одбора 1947-1948, 1950, 1952-1955, 5 књ.

-        записници збора бирача 1952, 1955, 1 књ.

-        строго поверљиви и поверљиви деловодни протокол 1949-1955, 1 књ.

-        поверљиви деловодни протокол 1948-1949, 1 књ.

Списи 1948-1955.

Грађа садржи: записнике Народног одбора и зборова бирача; извештаје о раду Месног и Народног одбора; одлуке о завођењу месног самодоприноса, расписе, упутства, наредбе виших органа и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.