А.1.5.31. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАЈЕВАЦ БАЈЕВАЦ
(1944-1955), 1944-1955.

Народни одбор општине Бајевац формиран је, октобра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Бајевац са седиштем у Бајевцу. Био је у оквиру Среза тамнавског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Бајевац. Законом о административно територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године Бајевац, као Месни народни одбор, остао је у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Убу. Територија Месног народног одбора обухватала је насељена места: Степање, Врховине, Непричаву и Бајевац.

Априла 1952. године, Бајевац је формиран као Народни одбор општине Бајевац и није мењао припадност срезу. Територија општине остала је непромењена.

Општина Бајевац укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Словац, Срез ваљевски.

Фонд је преузет од Скупштине општине Лајковац, у два наврата, 1968, без записника, и 4. децембра 1970. године, записником бр. 507/1 (Књига пријема бр. 54).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1972, по принципу словодне провенијенције. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1955, 30 књига и 8 кутија списа (1,35 м).

Књиге 1945-1955:

-        поверљиви деловодни протоколи 1946-1955, 10 књ.

-        деловодни протоколи 1945-1954, 16 књ.

-        дневник месног самодоприноса 1950-1953, 1 књ.

-        дневници примања и издавања 1948-1952, 2 књ.

-        партијалник расхода 1948-1949, 1 књ.

Списи 1944-1955.

Грађа садржи: податке о раду народног одбора и зборова бирача; извршења наредби, расписа, упутства и обавештења среског одбора и војног одсека; избор посланика за Уставотворну скупштину 1945; откуп пољопривредних производа, откуп житарица, стоке, вина, ракије и др.; податке о аграрној реформи (записници, реферати, спискови лица са више од 20 ха); планове јесење и пролећне сетве; податке о додели одузете земље задрузи у Степању, имовини цркве у Бајевцу, спровођењу месног самодоприноса; податке о: војним обвезницима, породицама палих бораца; карактеристике и уверења о владању појединаца за време окупације; спискове: службеника одбора, војних инвалида, уживалаца привремене и трајне социјалне помоћи, умрлих лица у периоду 1941-1946; податке о: комуналној изградњи, поправци путева, раду изборног суда, мобилизацији, предвојничкој обуци и регрутацији; бирачке спискове; издавања потрошачких карата; податке о: вакцинисању деце, пореским обвезницима; разрезе и наплате пореза, буџет, платне спискове и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.