А.1.5.30. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БА БА
(1944-1955), 1946-1955.

Народни одбор општине Ба формиран је, децембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Ба са седиштем у селу Ба. Био је у оквиру Среза таковског. По Закону о административно-територијалној подели НРС од априла 1947. године, Ба је, као Месни народи одбор, ушао у оквир новоформираног Среза љишког и потпао под надлежност Среског народног одбора у Љигу. Од априла 1952, године Ба ради као Народни одбор општине и није мењао припадност срезу.

Општина Ба укинута је Законом од јула 1955. године. Територија општине припојена је општини Љиг срез Лазаревац.

Фонд је преузет од Скупштине општине Љиг, 13. септембра 1967, записником бр. 02-2581/4 (Књига пријема бр. 72).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је хронолошки 1977. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1955, 22 књиге и 4 кутије списа (1 м).

Књиге 1946-1955:

-        записници седница одбора и зборова бирача 1946-1955, 3 књ.

-        строго поверљиви деловодни протоколи 1950-1952, 2 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1949-1952, 4 књ.

-        деловодни протоколи 1948-1955, 9 књ.

-        регистар потрошача на обезбеђеном снабдевању 1948-1949, 1 књ.

-        распоред пореза на доходак и промет од самосталних занимања, 1954, 1 књ.

-        дневник примања и издавања 1948-1952, 1 књ.

-        дневник наплате пореза 1954-1955, 1 књ.

Списи 1946-1955.

Грађа садржи: записнике народног одбора и зборова бирача; расписе среског одбора и одсека унутрашњих послова; планове откупа пољопривредних производа; уредбу о обавезном држању стоке и унапређењу сточарства на пољопривредним газдинствима; упутства и наредбе о мерама за обезбеђење исхране становништва; документа о раду савета за социјално старање, просвете и културе и управе прихода; одлуке о завођењу месне трошарине, месног самодоприноса, пошумљавању голети; завршне рачуне, буџете општине од 1948. до 1955. године; платне спискове службеника и одборника Народног одбора и основне школе и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.