А.1.2-4.3. НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТАМНАВСКОГ УБ
(1837-1944), 1876-1929.

Начелство среза тамнавског је формирано одлуком Државног савета, од 22. јануара 1837, као Начелство среза тамнавског са седиштем у Ваљеву. Обухватало је територију бивше кнежине тамнавске и капетаније тамнавске. У саставу Среза тамнавског, 1839. године, су биле следећа општине: Совљачка, Врељанска, Калиновачка, Гвозденовачка, Туларска, Трлићска, Новачка, Вуконска, Тврдојевачка, Памбуковачка, Дружетићска, Гологлавска, Бранковачка, Котешичка, Забрдичка, Бабинолучка, Чучушка, Попучанска, Лукавачка, Дивачка, Лозничка, Кланичка и Ваљевска.

Општина убска је припадала Срезу посавском, а Уб је био седиште истог среза. Године 1860, из Среза посавског прелазе у Срез тамнавски: Борак, Бргуле, Јабучје, Паљуви, Радљево и Уб, који постаје средиште Среза тамнавског. Кад је формиран Срез ваљевски, 1871, из Среза тамнавског су припојени Срезу ваљевском: Бабина Лука, Бранковина, Дивци, Докмир, Дупљај, Забрдица, Јасеница, Кланица, Кршна Глава, Лозница, Лукавац и Слатина. Године 1886, Лисо Поље прелази из Среза посавског у Срез тамнавски, а Милорци из Среза тамнавског прелазе у Срез посавски. У јануару 1887, из Среза ваљевског у Срез тамнавски прелазе: Лукавац, Кршна Глава и Јасеница. Јошева, 1890, прелази из Среза тамнавског у Срез подгорски. Бајевац, 1891, прелази из Среза подгорског у Срез тамнавски. Када је обновљен Срез ваљевски, 17. фебруара 1896, Кршна Глава и Слатина прелазе из Среза тамнавског у Срез ваљевски, да би, 9. децембра 1896, биле враћене у Срез тамнавски. После поменутих промена, у саставу Среза тамнавског су биле следеће општине: Бајевачка, Бањанска, Бргулска, Врељанска, Докмирска, Јабучка, Мургашка, Рубрибрешка, Туларска, Новачка, Паљушка, Памбуковачка, Таковска и Убска.

Срез тамнавски је потпадао под надлежност Округа ваљевског. Када су укинути окрузи, 1922, нашао се у саставу ваљевске области. Од 1929. до 1941, Срез тамнавски је у саставу Дринске бановине, са седиштем у Сарајеву. Од 1941. до 1944, налази се у Округу ваљевском.

Начелство Среза тамнавског је укинуто 1944. године.

Фонд је преузет заједно са грађом Народног одбора среза тамнавског Уб, од Скупштине среза Ваљево, 1959. године, и 16. априла 1960, без записника (Књига пријема бр. 263).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је хронолошки. Обрађен је и урађен је сумарни инвентар.

Фонд је категорисан у грађу од великог значаја.

Садржи грађу за период 1876-1929, 1 књига и 5 кутија списа (0,55 м).

Књиге 1890:

         деловодни протокол 1890, 1 књ.

Списи 1876-1929:

         општа архива, 5 кут.

Грађа садржи: расписе, извештаје о разрезивању и прикупљању пореза, статистичке извештаје, економске извештаје, полицијске извештаје, судске испите, деобне пресуде, потернице за сумњивим лицима, уверења, податке о грађењу путева, мостова и школских зграда, извештаје о изборима, прогласе, објаве, признанице, квита.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол.