А.1.5.94. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ЗЛАТАРИЋ ЗЛАТАРИЋ
(1944-1952), 1947-1953.

Месни народни одбор Златарић формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Златарић са седиштем у Златарићу. Био је у оквиру Среза подгорског. По Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, Златарић је, као Месни народни одбор, прешао под надлежност Среског народног одбора у Ваљеву. Обухватао је Златарић, Јовању и Сандаљ.

МНО Златарић укинут је априла 1952. године. Као насељено место, ушао је у састав општине Доња Буковица Срез ваљевски.

Фонд је преузет од Скупштине општине Ваљево, 28. децембра 1972. године (Књига пријема бр. 264).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1980. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947-1953, 2 књиге и 1 кутија списа (0,16 м).

Књиге 1949-1953:

-        записници Извршног одбора 1949-1952, 1 књ.

-        записници Пленума и редовних седница МНО 1949-1953, 1 књ.

Списи 1947-1952.

Грађа садржи: податке о раду МНО; податке о формирању комисија за: откуп, радну снагу и сетву, обавезном откупу житарица, меса и млечних производа, обавезним испорукама и расподели кукуруза сиромашном становништву, сетви, жетви и вршидби, месном самодоприносу, поправци локалних и сеоских путева, изградњи задружног дома, забрани држања коза, садњи малине (1949), прикупљању војних чутурица (алуминијума), недељи чистоће, чишћењу воћњака и шума од губара (гусеница), прикупљању лековитог биља, разрезу и наплати пореза, попису домаћинстава, упису ђака у основну школу, војним обвезницама и др.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.