А.1.5.93. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ЖИВКОВЦИ ЖИВКОВЦИ
(1944-1952), 1947-1952.

Месни народни одбор Живковци формиран је, 25. септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор са седиштем у Живковцима. Био је у оквиру Среза качерског. По Закону о административно-територијалној подели НР Србије од априла 1947. године, Живковци су, као Месни народни одбор, прешли под надлежност Среског народног одбора у Љигу.

МНО Живковци укинут је априла 1952. године. Као насељено место, ушао је у оквир општине Белановица - Срез љишки.

Фонд је преузет од Скупштине општине Љиг, записником бр. 02-2581/4, од 13. септембра 1967. године (Књига пријема бр. 86).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1989. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947-1952. година, 4 књиге и 1 кутија списа (0,20 м).

Књиге 1947-1952:

-        поверљиви деловодни протокол 1950, 1 књ.

-        партијалник прихода 1947-1950, 1 књ.

-        партијалник расхода 1950-1952, 1 књ.

-        контролник кредита 1951, 1 књ.

Списи 1947-1952.

Грађа садржи: податке о раду МНО, приходима и расходима, прегледу благајничког пословања, наплати месног самодоприноса (1948), броју домова, становника и ђака основних школа, пореским обвезницама, попису пољопривредних домаћинстава, инвалидима и социјално угроженим лицима која примају новчану помоћ и индустријске бонове, броју уписника народног зајма (1946); буџет, платне спискове службеника МНО и Основне школе у Живковцима (1947, 1949-1952).

Обавештајна средства: сумарни и инвентар и деловодни протокол.