А.1.5.112. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ШУТЦИ ШУТЦИ
(1944-1952), 1948-1952.

Месни народни одбор Шутци формиран је, 25. септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Шутци са седиштем у Шутцима. Био је у оквиру Среза качерског. Године 1946, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Шутци.

Према Закону о административно-територијалној подели НР Србије од априла 1947. године, Шутци су, као Месни народни одбор, прешли под надлежност новоформираног Среског народног одбора у Љигу.

Месни народни одбор Шутци укинут је априла 1952. године. Као насељено место, ушао је у оквир општине Белановица Срез љишки.

Фонд је преузет од Скупштине општине Љиг, записником бр. 02-2581/4, од 13. септембра 1967. године (Књига пријема бр. 85).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је 1990. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1948-1952, 1 књига и 1 кутија списа (0,16 м).

Књиге 1948-1951:

-        дневник примања и издавања 1948-1951, 1 књ.

Списи 1950-1952.

Грађа садржи: буџет, завршне рачуне, платне спискове МНО и платне спискове Основне школе у Шутцима.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.