А.1.5.109. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР СТРУГАНИК СТРУГАНИК
(1944-1952), 1947-1955.

Месни народни одбор Струганик формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Струганик са седиштем у Струганику. Био је у оквиру Среза колубарског. По Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, Струганик је, као Месни народни одбор, потпао под надлежност Среског народног одбора у Љигу.

МНО Струганик укинут је Законом од априла 1952. године. Као насељено место, Струганик је, припојен Народном одбору општине Горња Топлица (Ракари) Срез љишки.

Фонд је преузет од Скупштине општине Мионица, 1968. године (Књига пријема бр. 176).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1973. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947-1955, 3 књиге (0,09 м).

Књиге 19471955:

-        записници са седница 1947-1952, 1 књ.

-        дневник наплате пореза 1951-1955, 1 књ.

-        план откупа пољопривредних производа 1951-1952, 1 књ.

Грађа садржи: податке о раду одбора, откупу пољопривредних производа, мерама за заштиту пољопривреде, шумарства и сточарства; испорукама меса, млека, вуне, житарица и огревног дрвета; увођењу самодоприноса за изградњу зграде осовне школе, оснивању борачке организације, спровођењу предвојничке обуке, ангажовању радне снаге за предузећа, сузбијању неписмености, радним акцијама, поправци путева, реорганизацији МНО и друго.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.