А.1.5.111. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ШТАВИЦА ШТАВИЦА
(1944-1952), 1945-1952.

Месни народни одбор Штавица формиран је, 29. септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Штавица са седиштем у Штавици. Био је у оквиру Среза качерског. По Закону о административно-територијалној подели НР Србије од априла 1947. године, Штавице су, као Месни народни одбор, прешле под надлежност Среског народног одбора у Љигу.

МНО Штавица укинут је априла 1952. године. Као насељено место, ушао је у састав општине Бањани Срез љишки.

Фонд је преузет од Скупштине општине Љиг, записником бр. 02-2581/4, од 13. септембра 1967. године (Књига пријема бр. 74).

Фонд је непотпун. Сређен је 1976. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1952, 23 књиге и 3 кутије списа (0,90 м).

Књиге 1945-1952:

-        записници са седница 1947-1952, 2 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1945-1947, 1949-1950, 3 књ.

-        деловодни протоколи 1950-1952, 7 књ.

-        деловодни протокол матични 1950, 1 књ.

-        дневници примања и издавања 1946-1952, 3 књ.

-        партијалник расхода 1948-1950, 1 књ.

-        дневници наплате пореза 1949-1951, 2 књ.

-        план развоја сточарства 1950, 1 књ.

-        задужења за предају житарица 1950-1951, 1 књ.

-        обрадна табела (у економској 1952/1953) вишкова житарица 1952, 1 књ.

-        књига задужења и раздужења обавезним испорукама житарица 1951-1952, 1 књ.

Списи 1945-1952.

Грађа садржи: податке о раду МНО, снабдевању становништва прехрамбеном и индустријском робом, откупу житарица (1950), конфискацији имовине, развоју сточарске производње (1948), експропријацији земље, пошумљавању голети, сакупљању шумског семена, месном самодоприносу за изградњу задружног дома, регистрацији запрежних возила и свих врста оружја, спровођењу предвојничке обуке међу омладинцима на логоровању, регрутацији, чувању војних спискова и поверљиве архиве, евидентирању резервних официра, конкурсима за упис и војне школе, лицима одведеним за време рата, лечењу ратних војних инвалида, пријему деце у школски интернат у Љигу, школовању и запослењу глувонемих, попису сушара, сузбијању недозвољене трговине и шпекулације, наплати пореза, буџету и др. У грађи има платних спискова МНО и Основне школе у Штавици (1951-1952).

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.