А.1.5.108. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР СКАДАР СКАДАР
(1944-1952), 1946-1947.

Месни народни одбор Скадар формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Скадар са седиштем у Скадру. До 1947. године, био је у оквиру Среза азбуковачког Љубовија. По Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, Скадар је, као Месни народни одбор, прешао под надлежност Среског народног одбора у Осечини.

МНО Скадар укинут је априла 1952. године. Као насељено место, ушао је у састав општине Пецка Срез подгорски.

Фонд је преузет од СО Осечина, записником бр. 01-530/1, од 22. новембра 1968. године (Књига пријема бр. 159).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је 1988. године. Књиге су обрађене и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1947, 3 књиге (0,09 м).

Књиге 1946-1947:

-        деловодни протокол 1946, 1 књ.

-        деловодни протокол војни 1947, 1 књ.

-        деловодни протокол за издата уверења 1947, 1 књ.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.