А.1.5.107. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР СЕДЛАРИ СЕДЛАРИ
(1944-1952), 1948-1951.

Месни народни одбор Седлари формиран је, крајем 1944. године, као Народноослободилачки одбор Седлари са седиштем у Седларима. Потпада под надлежност среза Ваљево. На основу Општег Закона о народним одборима из 1946. године, мења назив у Месни народни одбор Седлари.

Укинут је 1952. године, на основу Закона о подели територије НР Србије на општине, градове и срезове, а његову територију и надлежности преузео је Народни одбор општине Бело Поље.

Фонд је издвојен из збирке Вариа, 1997. године (Књига пријема бр. 465).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређивање је у току.

Садржи грађу за период 1948-1951, 1 кутија списа (0,10 м).

Списи 1948-1951.

Грађа садржи: поверљива акта о откупу пољопривредних производа у наведеном периоду са прописаним количинама, начином откупа и друго.

У недостатку обавештајних средстава служи попис архивске грађе.