А.1.5.106. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ПОПАДИЋ ПОПАДИЋ
(1944-1952), 1949-1952.

Месни народни одбор Попадић формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Попадић са седиштем у Попадићу. Био је у оквиру Среза колубарског. На основу Општег Закона о народним одборима, од маја 1946. године, променио је назив у Месни народни одбор Попадић.

Месни народни одбор Попадић укинут је Законом о административно-територијалној подели НР Србије од априла 1947. године. Као насељено место припојен је Месном народном одбору Ракари Срез љишки.

Народна скупштина НРС донела је, 6. октобра 1949. године, Закон о изменама административно-територијалне поделе НРС по којем се, поред више измена у подручјима МНО-а у Срезу љишком, насељено место Попадић издваја из састава МНО Ракари и за њега образује посебан МНО под називом Попадић са седиштем у Попадићу.

МНО Попадић укинут је априла 1952. године. Као насељено место, ушао је у састав општине Горња Топлица (Ракари) Срез љишки.

Фонд је преузет од Скупштине општине Мионица, 1968. године (Књига пријема бр. 173).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1973. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1949-1952, 2 књиге и 1 кутија списа (0,16 м).

Књиге 1949-1952:

-        записници са седница 1949-1952, 1 књ.

-        дневник примања и издавања 1950-1952, 1 књ.

Списи 1951-1952.

Грађа садржи: податке о раду МНО, формирању и раду савета грађана за здравствена, социјална и културна питања; обавезном откупу свих врста пољопривредних производа, произвођачима који дугују обавезне испоруке, о откупу белих житарица, контроли јесење и пролећне сетве, ревизији свих врста откупа, ангажовању радне снаге за предузећа, расподели жита сиромашним домаћинствима, поправци путева, изградњи зграде задружног дома, пословању земљорадничке задруге, разрезу и наплати пореза, увођењу самодоприноса, буџету и др. У грађи има платних спискова запослених у МНО.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.