А.1.5.105. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ПОЉАНИЦЕ ПОЉАНИЦЕ
(1944-1952), 1946-1960.

Месни народни одбор Пољанице формиран је, 27. септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Пољанице са седиштем у Пољаницама. Био је у оквиру Среза качерског. По Закону о административно-територијалној подели НР Србије од априла 1947. године, Пољанице су, као Месни народни одбор потпале под надлежност Среског народног одбора у Љигу.

МНО Пољанице укинут је Законом од 1952. године. Као насељено место, Пољанице су, припојене Народном одбору општине Ивановци Срез љишки.

Фонд је преузет од Скупштине општине Љиг, записником бр. 02-2581/4, од 13. септембра 1967. године (Књига пријема бр. 80).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1973. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни и општи инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1952, 1956-1957. и 1960, 27 књига и 1 кутија списа (0,91 м).

Књиге 1946-1960:

-        записници са седница МНО 1947-1952, 1 књ.

-        записници извршног одбора, пленума и зборова бирача 1950-1952. и записници Месне канцеларије у Пољаницама 1956-1957. и 1960, 1 књ.

-        поверљиви и строго поверљиви деловодни протоколи 1947-1952, 2 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1950-1952, 2 књ.

-        деловодни протоколи 1946-1952, 18 књ.

-        матични деловодни протокол 1950-1952, 1 књ.

-        партијалник расхода 1948-1951, 1 књ.

-        дневник примања и издавања 1948-1952, 1 књ.

Списи 1946-1952.

Грађа садржи: податке о раду одбора; новој реорганизацији и територијалној подели МНО; откупу житарица, стоке, масти, вуне, меса, алкохолних пића; образовању и раду комисија за откуп, сетву, радну снагу, подели жита и пасуља угроженим домаћинствима; увођењу самодоприноса, експропријацији земљишта, убирању ушура на воденице, поправци пута Љиг Белановица (1948), ангажовању радне снаге на изградњи Новог Београда, чишћењу шума и воћњака од губара, разрезу пореза и наплати пореза, школовању и запошљавању глувонемих лица, прикупљању багремовог семена, увођењу потрошачких карата и индустријских бонова, обављеној предвојничкој обуци на логоровањима, вакцинацији становништва против дифтерије и пегавог тифуса, реорганизацији службе ПАЗ, прослави Првог маја (1948), и др. У грађи има платних спискова службеника МНО.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.