А.1.5.104. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ОСТРУЖАЊ ОСТРУЖАЊ
(1944-1952), 1946-1952.

Месни народни одбор Остружањ формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Остружањ са седиштем у Остружњу. Био је у оквиру Среза подгорског. Године 1946, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Остружањ. Према Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, Остружањ је као Месни народни одбор потпао под надлежност Среског народног одбора у Осечини. Територија МНО-а обухватала је и село Братачић.

Месни народни одбор Остружањ укинут је априла 1952. године. Као насељено место, ушао је у оквир општине Осечина Срез подгорски.

Фонд је преузет од Скупштине општине Осечина, записником бр. 303/1, од 23. маја 1975. године (Књига пријема бр. 246).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1980. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1952, 6 књига и 1 кутија списа (0,28 м).

Књиге 1946-1952:

-        записници са седница одбора 1950-1952, 2 књ.

-        дневници примања и издавања 1946-1952, 3 књ.

-        дневник наплате пореза на доходак 1951-1952, 1 књ.

Списи 1948-1952.

Грађа садржи: податке о раду МНО; формирању и раду комисија за: откуп, пошумљавање, сточарство, воћарство, радну снагу и комуналне послове; раду савета за просвету, културу и сточарство; завођењу самодоприноса, спровођењу уредбе о предвојничкој обуци, деци палих бораца и жртвама рата, поправци пута кроз Осечину, откупу, сетви, жетви, вршидби, оснивању расадника, расподели кукуруза, требовању индустријских карата, локалној индустрији и занатским радњама, геолошким истраживањима терена, наплати пореза на доходак, буџету, припремама за административно територијалну реорганизацију (1952) и друго.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.