А.1.5.103. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР НОВАЦИ НОВАЦИ
(1944-1952), 1945-1952.

Месни народни одбор Новаци формиран је у октобру 1944. године, као Народноослободилачки одбор Новаци са седиштем у Новацима. Био је у оквиру Среза тамнавског. По Закону о административно-територијалној подели НР Србије од априла 1947. године, Новаци су, као Месни народни одбор, остали у оквиру истога среза и потпали под надлежност Среског народног одбора у Убу.

МНО Новаци укинут је априла 1952. године. Као насељено место, припојен је општини Баталаге Срез тамнавски.

Фонд је преузет од Скупштине општине Уб, 1967. године (Књига пријема бр. 266).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1989. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1952, 4 књиге и 1 кутија списа (0,22 м).

Књиге 1947-1952:

-        дневници примања и издавања 1947-1952, 2 књ.

-        партијалник прихода 1947, 1 књ.

-        партијалник расхода 1948-1949, 1 књ.

Списи 1945-1949.

Грађа садржи: податке о финансијском пословању МНО, броју пописаних домаћинстава и лица из села Вуконе и Баталаге која је, 1945, потукао град, одобрењу инвестиционог зајма (30.000 динара) за поправку зграда МНО, наплати пореза; завођењу и наплати трошарине на вашару код цркве, 21. септембра 1947. године; власницима казана за печење ракије; буџет, и платне спискове МНО и Основне школе (1947).

Обавештајно средство: сумарни инвентар.