А.1.5.102. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР МИОНИЦА (СЕЛО) МИОНИЦА (СЕЛО)
(1944-1952),1946-1952.

Месни народни одбор Мионица (село) формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Мионица (село) са седиштем у селу Мионица. Био је у оквиру Среза колубарског. По Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, Месни народни одбор Мионица (село), потпао је под надлежност Среског народног одбора у Ваљеву. Обухватао је Мионицу (село), Паштрић, Радобић, Санковић, Табановић и Толић.

МНО Мионица (село) укинут је Законом од априла 1952. године. Као насељено место, ушао је у састав општине Мионица Срез ваљевски.

Фонд је преузет од Скупштине општине Мионица, 1968. године (Књига пријема бр. 171).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1980. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1952, 4 књиге и 1 кутија списа (0,22 м).

Књиге 1947, 1951-1952:

-        дневник примања и издавања 1947, 1 књ.

-        дневник наплате пореза на доходак занатлија 1951, 1 књ.

-        дневници наплате месног самодоприноса 1951-1952, 2 књ.

Списи 1946-1952.

Грађа садржи: податке о финансијском пословању, увођењу и наплати месног самодоприноса, буџету, разрезу и наплати пореза на доходак од пољопривредних домаћинстава и занатлија, откупу житарица, засејаним површинама, откупу стоке, масти, вуне, попису вина и ракије, забрани сече стабала у приватним и задружним шумама, укључењу радне снаге у привреду, регистрацији возила, вакцинацији становништва против заразних болести (трбушни тифус), служби ПАЗ-а; завршне рачуне и платне спискове службеника за период 1947-1952.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.