А.1.5.101. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР МАРКОВА ЦРКВА
МАРКОВА ЦРКВА (1944-1952), 1945-1952.

Месни народни одбор Маркова Црква формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Маркова Црква са седиштем у Марковој Цркви. Био је у оквиру Среза колубарског. По Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, Месни народни одбор Маркова Црква потпао је под надлежност Среског народног одбора у Ваљеву. Територија МНО обухватала је Вировац, Маркову Цркву, Придворицу и Ратковац.

МНО Маркова Црква укинут је априла 1952. године. Као насељено место, Маркова Црква је припојена Народном одбору општине Словац Срез ваљевски.

Фонд је преузет од Скупштине општине Мионица, 1968. године (Књига пријема бр. 57).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1989. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1952, 12 књига и 1 кутија списа (0,46 м).

Књиге 1945-1952:

-        строго поверљиви деловодни протоколи 1947. и 1951, 2 књ.

-        поверљиви деловодни протокол 1947, 1 књ.

-        деловодни протокол 1948, 1 књ.

-        матични деловодни протокол 1948-1949, 1 књ.

-        дневник примања и издавања 1946-1947, 1 књ.

-        дневник касе 1947, 1 књ.

-        партијалник расхода 1951-1952, 1 књ.

-        дневник наплате пореза 1945-1946, 1 књ.

-        преглед земљишта по културама 1951, 1 књ.

-        стални бирачки списак 1948-1949, 1 књ.

-        уписници земљишта (потеси) 1951, 1 књ.

Списи 1946-1952.

Грађа садржи: податке о раду МНО, матичној служби, обавезном откупу пољопривредних производа, засејаним површинама по културама; плановима о откупу белих житарица, меса и млека; прикупљању ушура од воденица, пролећној и јесењој сетви, забрани сече дрва, изградњи пруге Барошевац Рудовци, ангажовању радне снаге за колубарске руднике угља, изградњи задружног дома, упису народног зајма (1948), раду просветних одбора и формирању културно-просветног савета, спровођењу предвојничке обуке на логоровању сеоске омладине, смештају деце у домове, расподели индустријских карата, развоју домаће радиности, раду течајева за описмењавање; разрезе и наплате пореза, буџет, платне спискове МНО и Основне школе у Марковој Цркви и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.