А.1.5.99. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ЛИПЉЕ ЛИПЉЕ
(1944-1952), 1945-1952.

Месни народни одбор Липље формиран је, крајем септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Липље са седиштем у Липљу. Био је у оквиру Среза качерског. По Закону о административно-територијалној подели НР Србије од априла 1947. године, Липље је, као Месни народни одбор, прешао под надлежност Среског народног одбора у Љигу.

МНО Липље укинут је априла 1952. године. Као насељено место, ушао је у оквир општине Моравци Срез љишки.

Фонд је преузет од Скупштине општине Љиг, записником бр. 02-2581/4, од 13. септембара 1967. године (Књига пријема бр. 73).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1976. године. Излучен је безвредан регистратурски материјал. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1952, 5 књига и 1 кутија списа (0,25 м).

Књиге 1945-1952:

-        записници са седница 1951-1952, 1 књ.

-        поверљиви деловодни протокол 1950-1952, 1 књ.

-        деловодни протокол 1951-1952, 1 књ.

-        деловодни протокол Народног суда 1945, 1 књ.

-        књига благајне (примања и издавања) 1946-1948, 1 књ.

Списи 1945-1952.

Грађа садржи: податке о раду МНО, гарантованом снабдевању становништва прехрамбеном и индустријском робом, обавезном откупу житарица, меса и вуне, оперативном плану пролећне сетве по културама за 1951. годину, сејању пиварског јечма, општем попису стоке, живине, кошница и земљишта (1952), бесправној сечи дрвета, прикупљању шумског семена, појави биљних болести, прикупљању новчане помоћи за крајеве у Словенији погођене елементарним непогодама, увођењу самодоприноса, поправци пута Љиг Лазаревац, логоровању омладинаца и распуштању центра за предвојничку обуку (1952), евидентирању деце палих бораца, запошљавању глувонемих, оспособљавању санитетске јединице ПАЗ, регрутацији омладинаца, социјалној и здравственој заштити становништва (вакцинацији), уписивању деце у средњу пољопривредну школу; буџет, наплате пореза, платне спискове запослених у МНО и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.