А.1.5.97. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР КОЗЕЉ КОЗЕЉ
(1944-1952), 1946-1952.

Месни народни одбор Козељ формиран је, 30. септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Козељ са седиштем у Козељу. Био је у оквиру Среза качерског. По Закону о административно-територијалној подели НР Србије од априла 1947. године, Козељ је, као Месни народни одбор, ушао у оквир Среза љишког и потпао под надлежност Среског народног одбора у Љигу.

МНО Козељ укинут је априла 1952. године. Као насељено место, припојен је општини Ивановци Срез љишки.

Фонд је преузет од Скупштине општине Љиг, записником бр. 02-2581/4, од 13. септембра 1967. године (Књига пријема бр. 82).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1990. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1952, 21 књига и 2 кутије списа (0,83 м).

Књиге: 1947-1952:

-        записници са седница МНО 1947-1952, 2 књ.

-        записници зборова бирача 1949-1951, 2 књ.

-        строго поверљиви деловодни протоколи 1949-1951, 3 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1947-1948,1950-1951, 3 књ.

-        деловодни протоколи 1947-1952, 6 књ.

-        матични деловодни протокол 1951-1952, 1 књ.

-        дневник касе 1947, 1 књ.

-        књига благајне 1947-1952, 1 књ.

-        распоред пореза на доходак пољопривредних домаћинстава 1950, 1 књ.

-        обавезне испоруке житарица 1950, 1 књ.

Списи 1946-1952.

Грађа садржи: податке о раду МНО, откупу пољопривредних производа, ангажовању радне снаге за војна предузећа у Београду, пошумљавању, сечи приватних шума, раду сетвеног одбора и комисије за откуп пољопривредних и индустријских производа, откупу меса, вуне и ракије, плановима јесење и пролећне сетве, оснивању расадника, прикупљању ушура од воденица, регрутацији, спровођењу предвојничке обуке, попису становништва (1948), расподели пшенице и текстила сиромашним домаћинствима, оправци путева, изградњи задружног дома и зграде МНО, раду аналфабетских течајева (1947), оснивању ђачке кухиње, додели помоћи социјално угроженим лицима, војним инвалидима, лицима која су за време рата била интернирана, школовању и запошљавању глувонемих лица, вакцинацији деце, обележавању "дечје недеље", пореским обвезницима, разрезу и наплати пореза; буџет, платне спискове запослених у МНО и Основној школи у Козељу.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.