А.1.5.98. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР КОМАНИЦЕ КОМАНИЦЕ
(1944-1952), 1945-1952.

Месни народни одбор Команице формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Команице са седиштем у Команицама. Био је у оквиру Среза колубарског. По Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Команице потпао је под надлежност Среског народног одбора у Љигу.

МНО Команице укинут је априла 1952. године. Као насељено место, ушао је у састав општине Мионица Срез ваљевски.

Фонд је преузет од Скупштине општина Мионица, 1968. године (Књига пријема бр. 174).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1990. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1952, 8 књига и 1 кутија списа (0,30 м).

Књиге 1945-1952:

-        поверљиви деловодни протокол 1951-1952, 1 књ.

-        матични деловодни протокол 1951-1952, 1 књ.

-        извод за исплату дужног и текућег пореза на доходак 1950, 1 књ.

-        дневник наплате пореза 1952, 1 књ.

-        стални бирачки списак 1945. и 1950, 2 књ.

-        бирачки азбучни именик 1945-1946, 1 књ.

-        извод из сталног бирачког списка 1949, 1 књ.

Списи 1947-1951.

Грађа садржи податке о: раду матичне службе, броју рођене деце као и деце која полазе у школу (1951), наплати дужног и текућег пореза од приватних занатлија, формирању бирачког списка, спровођењу предвојничке обуке међу сеоском омладином и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.