А.1.5.96. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР КЉУЧ КЉУЧ
(1944-1952),1947-1951.

Месни народни одбор Кључ формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Кључ са седиштем у Кључу. Био је у оквиру Среза колубарског. Године 1946, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Кључ. Према Закону о административно-територијалној подели НР Србије од априла 1947. године, Кључ је, као Месни народни одбор, потпао под надлежност Среског народног одбора у Ваљеву.

Месни народни одбор Кључ укинут је априла 1952. године и као насељено место, ушао је у састав општине Мионица.

Фонд је преузет од Скупштине општине Мионица, 1968. године (Књига пријема бр. 175).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је 1988. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947-1951, 4 књиге и 1 кутија списа (0,15 м).

Књиге 1947-1951:

-        матични деловодни протокол 1950-1951, 1 књ.

-        дневник наплате пореза 1951, 1 књ.

-        стални бирачки списак 1947-1949, 1 књ.

-        азбучни именик бирача 1947-1949, 1 књ.

Списи 1948-1950.

Грађа садржи: евиденције бирача и бирачке спискове, записнике о склопљеним браковима, податке о финансијском пословању, наплати пореза и друго.

Обавештајно средство: сумарни инвентар и деловодни протокол.