А.1.5.95. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР КАЛАЊЕВЦИ КАЛАЊЕВЦИ
(1944-1952), 1945-1953.

Месни народни одбор Калањевци формиран је, 25. септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Калањевци са седиштем у Калањевцима. Био је у оквиру Среза качерског. По Закону о административно-територијалној подели НР Србије од априла 1947. године, Калањевци су, као Месни народни одбор, прешли под надлежност Среског народног одбора у Љигу.

МНО Калањевци укинут је априла 1952. године. Као насељено место, припојено је општини Белановица Срез љишки.

Фонд је преузет од Скупштине општине Љиг, записником бр. 02-2581/4, од 13. септембра 1967. године (Књига пријема бр. 77).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је 1987. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1953, 2 књиге и 1 кутија списа (0,16 м).

Књиге 1945-1950:

-        дневници примања и издавања 1945-1950, 2 књ.

Списи 1946-1953.

Грађа садржи: податке о утрошеним средствима за изградњу зграде МНО, благајничком пословању, броју уписника Другог народног зајма (1950); платне спискове службеника МНО (1948-1952) и Основне школе у Калањевцима (1952-1953).

Обавештајно средство: сумарни инвентар.