А.1.5.92. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ГУЊАЦИ ГУЊАЦИ
(1944-1952), 1947-1952.

Месни народни одбор Гуњаци формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор са седиштем у Гуњацима. Био је у оквиру Среза азбуковачког. По Закону о административно-територијалној подели НР Србије од априла 1947. године, Гуњаци су, као Месни народни одбор, прешли под надлежност Среза подгорског са седиштем у Осечини.

МНО Гуњаци укинут је априла 1952. године. Као насељено место, ушао је у оквир општине Пецка Срез подгорски.

Фонд је преузет од Скупштине општине Осечина, записником бр. 01-530/1, од 22. новембра 1968. године (Књига пријема бр. 154).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1979. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947-1952, 10 књига и 2 кутије списа (0,50 м).

Књиге 1947-1951:

-        деловодни протоколи 1947-1950, 7 књ.

-        дневник примања и издавања 1948-1951, 1 књ.

-        партијалник прихода и расхода 1948-1949, 1 књ.

-        књига расхода 1950-1951, 1 књ.

Списи 19491952.

Грађа садржи: податке о раду и задацима МНО-а, одржавању зборова бирача, експропријацији имовине коју врше локални органи управе, регистрацији предузећа, приватних радњи и радионица, месном самодоприносу, плановима откупа пољопривредних производа, оснивању шумских расадника, планском пошумљавању (1950), сакупљању шумског семена, испорукама и штедњи дрвне грађе, сечи дрвета у задружним и приватним шумама, забрани клања стоке и циљу очувања сточног фонда, мобилизацији сточних запрега за брање кукуруза у Војводини, приносима винограда, забрани откупа вина и ракије, расподели помоћи коју је дала влада САД преко организације КЕР, плановима војног одсека, оспособљавању инвалида, појави заразне очне болести траком, ученицима који не похађају школу, наплати пореза буџету; платне спискове запослених у МНО-у и Основној школи (1950-1952) и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.