А.1.5.91. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ГОРЊИ МУШИЋ ГОРЊИ МУШИЋ
(1944-1952), 1947-1952.

Месни народни одбор Горњи Мушић формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор са седиштем у Горњем Мушићу. Био је у оквиру Среза колубарског. На основу Општег закона о народним одборима, из 1946. године, променио је назив у Месни народни одбор Горњи Мушић.

Према Закону о административно-територијалној подели НР Србије од априла 1947. године, Горњи Мушић, као Месни народни одбор, прелази под надлежност новоформираног Среског народног одбора у Љигу.

Месни народни одбор Горњи Мушић укинут је априла 1952. године. Као насељено место, ушао је у оквир општине Врачевић Срез љишки.

Фонд је преузет од Скупштине општине Лајковац, записником бр. 507/1, од 4. децембра 1970. године (Књига пријема бр. 58).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1980. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947-1952, 14 књига и 1 кутија списа (0,52 м).

Књиге 1947-1952:

-        поверљиви деловодни протоколи 1950-1952, 3 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи матични 1950-1952, 3 књ.

-        деловодни протоколи 1951-1952, 3 књ.

-        деловодни протоколи матичара 1949-1952, 4 књ.

-        стални бирачки списак 1947-1950, 1 књ.

Списи 19501952.

Грађа садржи: податке о плановима обавезног откупа пољопривредних производа, расподели жита социјално угроженим лицима, социјалном старању и нези старих лица и деци без родитеља, предвојничкој обуци омладинаца на логоровању, полагању мајсторских испита, регистрацији задружних организација и приватних занатских радњи, вакцинацији деце, штетама од елементарних непогода, поправци путева, раду књижнице и читаонице, планирању радне снаге за колубарске руднике, евидентирању лица над којима су у нацистичким логорима вршени научно медицински експерименти, реорганизацији МНО-а 1952. године, наплати пореза, буџету и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.